Plug-in ondersteuning voor WooCommerce

Updated by Marleen

Door het gebruik van plug-ins in je webshop kan je data toevoegen welke niet standaard in het webshopplatfrom aanwezig is. Doordat dit geen standaard velden zijn kan GoedGepickt deze informatie niet ophalen. Voor enkele plug-ins is dit wel mogelijk gemaakt.

EAN-nummer importeren vanuit WooCommerce

Standaard heeft WooCommerce geen EAN-nummer veld per product beschikbaar. Mocht je dit wel hebben, dan is dat middels een plug-in (of andere aanpassing) gerealiseerd. Vanuit WooCommerce ondersteunen we de volgende mogelijkheden om EAN-nummers in GoedGepickt te krijgen vanuit WooCommerce:

  • Plug-in: EAN for WooCommerce
  • Het product meta veld ean, _ean , _ean_code, _wpm_gtin_code en _alg_ean.
    Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt als je de Advanced Custom Fields-plug-in gebruikt of een andere (vergelijkbare plug-in) die het EAN-nummer in het product meta veld met de naam ean plaatst.

Factuurnummer importeren vanuit WooCommerce

Standaard heeft WooCommerce geen factuurnummer veld per bestelling beschikbaar. Mocht je dit wel hebben, dan is dat middels een plug-in (of andere aanpassing) gerealiseerd. Vanuit WooCommerce ondersteunen we de volgende mogelijkheden om factuurnummers in GoedGepickt te krijgen vanuit WooCommerce:

  • Plug-in: Sequential order numbers for WooCommerce
  • Het factuurnummer ophalen uit het veld "_wcpdf_invoice_number" om toe te voegen aan de bestelgegevens bij een bestelling zodat dit gebruikt kan worden voor het aanmaken van een douane document.

Inkoopprijs importeren vanuit WooCommerce

WooCommerce heeft standaard geen veld voor de inkoopprijs van een product. Echter is het mogelijk om dit met een plug-in te regelen. GoedGepickt importeert hiermee automatisch de inkoopprijs van een product uit WooCommerce. (Let op; vanuit GoedGepickt wordt de inkoopprijs niet bijgewerkt in WooCommerce!)

Andere plug-ins

Andere plug-ins ondersteunt GoedGepickt niet. Uiteraard kan je via Tools -> Producten importeren in bulk productgegevens bijwerken, zoals het EAN-nummer.

Vragen?

Nu weet je hoe je WooCommerce koppelt aan GoedGepickt. Zijn er toch nog onduidelijkheden, heb je andere vragen of ideeën? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!


Hoe vond je dit artikel?