Fictieve productvoorraad

Updated by Stan

In deze handleiding leggen we uit wat fictieve voorraad is en hoe je dit bij een product in kan stellen.

Wat is fictieve voorraad?

In GoedGepickt is het mogelijk om per product aan te geven of je een fictieve (neppe) voorraad naar het verkoopplatform wilt sturen. Hiermee is het mogelijk om een constant voorraadaantal aan te houden & voorkom je bijvoorbeeld dat spiders jouw voorraad tracken en dus kunnen zien of jij een hardlopend product hebt.

Om te voorkomen dat je ook bij een lage voorraadwaarde een hoge fictieve voorraad in de webshop plaatst (en daardoor meer kan verkopen dan je daadwerkelijk op voorraad hebt), is het mogelijk om een fictieve voorraad drempel in te stellen. Als je productvoorraad onder die drempel komt, wordt de daadwerkelijke voorraad naar het verkoopplatform gestuurd.

Als voorbeeld:

Voorraad in GoedGepickt

Fictieve voorraad

Fictieve voorraad drempel

Voorraad in verkoopplatform

850

400

300

400

302

400

300

400

112

400

300

112

2

150

1

150

1

150

1

1

Op het moment dat er een verkoop plaatsvindt is de voorraad op het verkoopplatform 400 min het bestelde aantal. Vervolgens werkt GoedGepickt de voorraad direct weer bij naar de fictieve voorraad zoals deze is ingesteld in GoedGepickt.

Instellen per product

Je kan deze instelling per product instellen in GoedGepickt door te navigeren naar het betreffende product in GoedGepickt. Klik op Bewerken. Je ziet in het blok "Voorraad instellingen" de instelling "Gebruik fictieve voorraad". Op het moment dat je deze activeert, komen er 2 nieuwe velden in beeld. Zie hieronder:

In deze velden vul je de waarde in die je wilt dat naar de verkoopplatformen wordt gestuurd (fictieve voorraad) en daaronder de waarde "Gebruik daadwerkelijke voorraad als voorraad onder de volgende drempel komt". Dit laatste veld is de minimale waarde om de fictieve voorraad te gebruiken. Komt je voorraad onder deze waarde? Dan wordt de échte vrije voorraad naar je verkoopplatform gestuurd.

Laat je de drempel waarde leeg? Dan zal altijd de waarde van 0 worden gebruikt zodat er niet per ongeluk meer kan worden verkocht dan er voorraad beschikbaar is. Het is ook mogelijk een negatieve waarde in dit veld in te voeren.

Zodra je het product opslaat, wordt binnen enkele ogenblikken de nieuwe voorraad bijgewerkt in je webshop.

Let op: Het gebruik van GoedGepickt en deze instelling is op eigen risico. Er zijn verkoopplatformen die als voorwaarde stellen dat alleen daadwerkelijke verkoopbare voorraad online mag staan. Zorg er daarom voor dat je ten alle tijden aan je leverbelofte kan blijven voldoen.

Vragen?

Nu weet je wat fictieve voorraad inhoudt en hoe je dit per product in kan stellen. Zijn er toch nog onduidelijkheden, heb je andere vragen of ideeën? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!


Hoe vond je dit artikel?