Volledig externe bestellingen tonen in een aparte bestellingen-tab

Updated 2 months ago by Stan Janssen

Wil je graag in het bestellingen overzicht de bestellingen splitsen welke volledig uit externe producten bestaan?

Je kan deze dan in een aparte tab plaatsen en dus niet onder de Te picken-bestellingen. Bijvoorbeeld omdat jouw (dropshipment) leverancier zelf de bestellingen uitleest uit jouw webshop.

Dan kan je dit toepassen door in je Instellingen -> Bedrijfsinstellingen deze optie in te schakelen:

Er wordt dan in het bestellingen overzicht een aparte tab geplaatst met daarin de bestellingen welke voor 100% uit externe producten bestaan.

Onder deze tab worden alle bestellingen getoond (zowel openstaande als afgeronde) welke 100% uit externe producten bestaan.

Hoe vond je dit artikel?